[REGEX]
[UNBOLD]

Obaveza registrovanja faktura koje se izdaju dužnicima iz javnog sektora

(u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o rokovima plaćanja)
Branka Đorđević

Prijava korisnika

Prijava